Oprogramowanie wideokonferencyjne Avaya SCOPIA Desktop Server

Avaya SCOPIA Desktop Server jest unikalnym rozwiązaniem wbudowanym w serwery wideokonferencyjne Avaya SCOPIA Elite. Koncepcja SCOPIA Desktop kładzie nacisk na powszechność dostępu do aplikacji wideokonferencyjnej wdrożonej w organizacji, umożliwiając zwielokrotnienie liczby uczestników i spotkań poprzez zaoferowanie możliwości komunikacji wideo dowolnie zlokalizowanemu użytkownikowi komputera.

Avaya SCOPIA Desktop Server jest aplikacją, która umożliwia uczestniczenie w wideo-konferencjach z poziomu dowolnego komputera z dostępem do sieci IP, w tym z użyciem standardowego łącza internetowego. Instalacja oprogramowania do wideokonferencji na komputerze użytkownika odbywa się automatycznie w momencie pierwszego logowania na serwerze SCOPIA Desktop. Po instalacji użytkownik łączy się do odpowiedniej konferencji podając jej numer oraz PIN (dla konferencji zdefiniowanych jako konferencje z autoryzowanym dostępem). Po podłączeniu do spotkania uruchamia się aplikacja wideokonferencyjna, dzięki której komputer weźmie udział w wideokonferencji jak pełnoprawny wideoterminal H.323/SIP (audio, wideo SD lub HD, dane H.239, dodatkowo czat tekstowy i adnotacje rysunkowe).

 

Klient SCOPIA Desktop PRO obsługuje najnowszy protokół kodowania wideo H.264 SVC, wyjątkowo odporny na zakłócenia w sieci IP i umożliwiający realizację połączeń nawet przy 20% utracie pakietów. Najważniejszą cechą oprogramowania Desktop PRO jest wbudowany automatyczny NAT Traversal, wykorzystujący kilka technologii przejścia przez firewall, w tym tunelowanie. Obsługa H.264 SVC szczególnie kwalifikuje oprogramowanie SCOPIA Desktop PRO do wykorzystania w niestabilnym środowisku publicznej sieci Internet. Natomiast wbudowany NAT Traversal pozwala na stosowanie rozwiązania w dowolnej skali i rozległości wdrożenia – użytkownicy PC mogą być dowolnie zlokalizowani i posiadać minimalne umiejętności w zakresie obsługi PC (instalacja oprogramowania dokonuje się automatycznie). Uczestnicy łączący się z poziomu SCOPIA Desktop PRO mogą być typowymi użytkownikami przeglądarki internetowej bez wcześniejszej styczności z technologią wideokonferencyjną, co minimalizuje problemy z wdrożeniem. Aktualizacje oprogramowania również realizowane są centralnie przez serwer SCOPIA Desktop, co pozwala na bezproblemowe utrzymanie rozwiązania w organizacji.

Użytkownicy wideoterminali sprzętowych oraz użytkownicy stanowiskowi z aplikacją SCOPIA Desktop PRO mogą uczestniczyć w tej samej konferencji. Co więcej, serwer konferencji wielopunktowych Avaya SCOPIA Elite umożliwi jednoczesną obsługę w tej samej konferencji różnych metod kodowania wideo: tradycyjnego H.264 (AVC, Advanced Video Coding) oraz najnowszego H.264 SVC, (Scalable Video Coding), dostępnego dodatkowo w rozwiązaniu SCOPIA Desktop.

avaya-svc

H.264 SVC - Obsługa najnowszego protokołu kodowania wideo H.264 Scalable Video Coding, posiadającego zwiększoną odporność na utratę pakietów (zapewnia przekaz płynnego obrazu nawet przy znacznej utracie pakietów wideo).  Kodowanie H.264 SVC jest obsługiwane jednocześnie z pozostałymi unkalnymi technologiami Avaya poprawy transmisji wideo: H.264 HiP (High Profile)NetSense.

Ilość zainstalowanych klientów SCOPIA Desktop nie jest limitowana. Natomiast ilość jednoczesnych uczestników wideokonferencji ograniczona jest pojemnością serwera wideo-konferencyjnego Avaya SCOPIA Elite. Dla każdej konfiguracji serwera serii SCOPIA Elite, na każdy dostępny port wideo przypada 10 licencji SCOPIA Desktop. Oznacza to, że dla konfiguracji 10-portowej Avaya SCOPIA Elite 5110 dostępnych jest aż 100 licencji SCOPIA Desktop PRO, umożliwiając wykorzystanie wideokonferencji przez całą organizację objętą wdrożeniem. W wartości wdrożenia serwera wideokonferencyjnego uzyskuje się więc możliwość np. realizacji jednocześnie 50 połączeń punkt-punkt wykonywanych przez użytkowników PC z wnętrza i spoza sieci korporacyjnej. Serwer SCOPIA Desktop oferuje również możliwość transmisji strumieniowej do np. 120 odbiorców „ukrytych”, biernie korzystających z przeglądarek WWW na swoich PC. W ramach opcjonalnej rozbudowy serwera SCOPIA Desktop możliwe jest także nagrywanie w High Definition wielu jednoczesnych połączeń realizowanych z udziałem klientów SCOPIA Desktop PRO.

 

Folder producenta: Avaya SCOPIA Desktop
 
avaya logo a

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: