Dzięki nowelizacji kodeksu postępowania karnego z lipca 2003, przesłuchanie prowadzone na odległość zyskało status dowodu w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, otwierając drogę do szeregu zastosowań i wynikających z nich korzyści i oszczędności dla budżetu. Wideokonferencja daje możliwość realizacji przesłuchań świadków przebywających za granicą, ułatwienie postępowań prowadzonych z poziomu innego okręgu, szybka wymiana informacji pomiędzy służbami zaangażowanymi w sprawę, błyskawiczne reagowanie kryzysowe, zniesienie kosztów konwojowania i zabezpieczenia sal sądowych, uniknięcie możliwości ucieczek oskarżonych - to tylko część korzyści z zastosowania wideokonferencji w wymiarze sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Katalogi StarLeaf

  StarLeaf Solution Guide   cloud portfolio  cloud security 

Nasze wybrane wdrożenia systemów do wideokonferencji m.in.: